دلم در رملهای فکه جا ماند http://fakeh90.mihanblog.com 2019-09-19T02:02:21+01:00 text/html 2015-05-29T13:33:58+01:00 fakeh90.mihanblog.com یه سرباز گمنام اجازه نمیدهیم http://fakeh90.mihanblog.com/post/161 <div align="center"><img alt="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/1C2AqcR20qMsYFfyTSh-OgnVlA7YPRoibddv13DV3mgYtLVtyvV16w/s/w535/" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/1C2AqcR20qMsYFfyTSh-OgnVlA7YPRoibddv13DV3mgYtLVtyvV16w/s/w535/"></div> text/html 2015-05-29T13:31:07+01:00 fakeh90.mihanblog.com یه سرباز گمنام بهشت روی زمین http://fakeh90.mihanblog.com/post/160 <div align="center"><img class="overflowing" alt="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/x858kbST1Qdfbl7vKCkiFiD8POmuOALAzhXU6GEz-sHA701Vl2Ge4w" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/x858kbST1Qdfbl7vKCkiFiD8POmuOALAzhXU6GEz-sHA701Vl2Ge4w" height="365" width="525"><br><br><font color="#FF0000" size="3"><b><br>میگن اونایی که کربلا نرفتن <br>بعد این که به بهشت میرن <br>همیشه حسرت ندیدن بهشت واقعی تو دلشون میمونه </b></font><br></div> text/html 2015-05-29T13:17:29+01:00 fakeh90.mihanblog.com یه سرباز گمنام خدایا شهیدم کن http://fakeh90.mihanblog.com/post/159 <div align="center"><img alt="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/Pwc95sqbE6Tib9nwVIvyv1WujhVMLuv0z7ML387LlnVvjWFd2vhb0A/s/w535/" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/Pwc95sqbE6Tib9nwVIvyv1WujhVMLuv0z7ML387LlnVvjWFd2vhb0A/s/w535/"></div> text/html 2015-05-29T13:15:17+01:00 fakeh90.mihanblog.com یه سرباز گمنام رهبرا جانم فدایت http://fakeh90.mihanblog.com/post/158 <div align="center"><br></div> text/html 2015-05-05T05:28:44+01:00 fakeh90.mihanblog.com سیدمحمدصادق ابراهیمی پور اعمال ام داوود... http://fakeh90.mihanblog.com/post/134 <p style="text-align: center;"><a target="_blank" title="اعمال و عبادات پانزدهم رجب" href="http://www.beytoote.com/religious/grateful/doings-rajab-13.html"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/re77.jpg" alt="اعمال و عبادات پانزدهم رجب" title="اعمال و عبادات پانزدهم رجب"></a></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3">شب پانزدهم <font color="#006600" size="4">رجب </font>و روز آن، یكی از شب ها و روزهای مهم سال است و برای عبادت پیشگان و عارفان، از ایام ویژه سال به حساب می آیند.</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3"><font color="#006600" size="4"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/religious/grateful/doings-rajab-13.html">درهای رحمت</a> الهی</font> در این شب و روز بر روی خلق گشوده می باشد و راه ها و درهای غضب الهی و بدفرجامی، بسته و یا بسیار كم رمق می باشد.</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3"><font color="#006600" size="4"><font color="#006600"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/religious/grateful/doings-rajab-13.html">نبی مكرم</a></font> اسلام(ص)</font> درباره عظمت شب نیمه رجب فرمود: اذا كان لیله النصف من رجب امر الله تعالی خزان دیوان الخلائق و كتبه اعمالهم، فیقول لهم: انظروا فی دیوان عبادی و كل سیئه و جدتموها فامحوها و بدلوها حسنات.</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p style="text-align: justify;" align="justify"><font size="3">یعنی: هرگاه شب نیمه رجب فرار رسد، خداوند سبحان به خزانه داران و كاتبان اعمال بندگان دستوری می دهد و به آنان می فرماید: در دفتر اعمال بندگان من نگاه كنید، هر گناه و بدی در آن دیدید، در این شب آن ها را محو كرده و تبدیل به حسنات نمایید.</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><br> text/html 2015-03-19T22:28:52+01:00 fakeh90.mihanblog.com یه سرباز گمنام کمی در هوای راهیان نور http://fakeh90.mihanblog.com/post/157 <div align="center"><img class="decoded" alt="http://jahannews.com/images/docs/000078/n00078998-r-b-003.jpg" src="http://jahannews.com/images/docs/000078/n00078998-r-b-003.jpg" height="330" width="473"><br><br><br>اهای اونایی که سر به خاک کربلا ایران میزارین<br>التماس دعا<br></div> text/html 2014-12-16T07:02:22+01:00 fakeh90.mihanblog.com سیدمحمدصادق ابراهیمی پور حرم درمانی http://fakeh90.mihanblog.com/post/155 <span style="font-size: 14pt;">چندیست هوای چشم من بارانیست</span> <p><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;هـــــــــر خشت دلم بیانگر ویرانیست</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">بیماری دوری از خراســــــــــان دارم</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;تجویــــــز پزشک من حرم درمانیست</span></p> <p><img src="http://sangariha.com/i/attachments/1/1400772619295842_large.jpg" alt="" height="391" width="444"></p> <p><span style="font-size: 18pt;"><strong>×&nbsp;</strong><strong><span style="font-family: arial;"><span style="color: green;">الـسلـامُ عَـلَیـکَ یــا عَلـیَّ بـنَ مـوسـی ، اَیُّـهَـا الـرّضــا&nbsp;<span style="color: black;">×</span></span></span></strong></span></p> text/html 2014-12-16T06:59:03+01:00 fakeh90.mihanblog.com سیدمحمدصادق ابراهیمی پور منوببخش آقا http://fakeh90.mihanblog.com/post/154 <p style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">کاش میدانستیم ؛</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">امامی که از اعمالمان رضا نباشد را نمیتوان رضا خواند ...</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">آقا ببخش ...</span></p><p style="font-family: tahoma; "><span style="font-family: 'times new roman', times; "><font class="Apple-style-span" color="#ff0000" size="3">پاک نیامده ایم&nbsp;</font></span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: center; "><span style="font-size: large; font-family: 'times new roman', times; ">====================</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif; ">السلام علیک یا انیس النفوس السلام علیک یا سلطان یا علی ابن موسی الرضا</span></p><p style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><span style="font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif; "><br></span></p><p><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><img src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1390/12/24/88517_405.jpg" height="398" width="545"></font></p>